Červenec 2012

Dovolenka na dedine!

28. července 2012 v 10:40 | mončička |  moje kecy
To zlatíčka idem na 1 alebo 2 týžde na moravu takže to tu bude chvílu stáť. Tak len aby ste vedeli a úprimne sa tam aj celkom teším ale... podmienky sú tam asi takéto: nie je teplá voda
nie je WC
nie je záchod. (teda je ale to je kadibudka)
ale zas pekná príroda. Keby ste si chceli pozrieť kam idem tak idem do: BLÚDOVA!
Takže ahojte!

Nová duša

23. července 2012 v 20:16 | mončička |  numerológia
NOVÉ DUŠE
Je to duša, ktorá sa rozhodla, že sa vyhne obvyklému procesu narodenia, ktorým sa duša vteľuje do ľudského tela. Proces postupného vývoja z nemluvňaťa do dospelého jedinca totiž považuje za zdĺhavý. Telo získava iným spôsobom. Urobí dohodu s inou dušou, že si v určitom časovom bode vymenia svoje životné energie. Nová duša kontaktuje človeka, ktorý trpí hlbokou depresiou a nemá silu ďalej žiť. Osloví ju v spánku.
Základné znaky:
*Jedného dňa sa prebudí a majú dojem, že ich život je zlý sen a vôbec sa s ním nestotožňujú.
*Nepamätajú si na svoje detstvo ani na významné udalosti svojho života.
*Spomínajú si, že chceli spáchať samovraždu, alebo za sebou majú pokus o samovraždu.
*Ich priatelia a rodina im hovoria: "Si ako vymenený, akoby si to ani nebol Ty!"
*Naraz sa vo svojom živote rozhodnú pre drastické zmeny. Zmenia si napr.: svoje krstné meno, bydlisko, rozvedú sa, zmenia profesiu, náboženské vyznanie atd. …
Proces, ktorým nová duša preberá telo od inej duše sa líši od posadnutia, kde sa iná duša napojí na dušu, a tím i na telo inej osoby. Keď nová duša preberá telo inej bytosti, dochádza k výmene životných energii, podobným spôsobom ako keď zmení vlastníka auto. To znamená, že prevezme telo inej duše, ktorá mu ho dobrovoľne prenechala.
Toto telo obýva jediná duša. Alebo môže byť nová duša spriaznenou dušou či duchovným dvojčaťom duše opúšťajúcej telo a v tú chvíľu prenajíma aspoň čiastočne na základe uspôsobenia predávaného tela smer vývoja pôvodnej duše. Komunikácia medzi oboma dušami kým sa výmena uskutoční prebieha obyčajne dlho. Výmena prebehne dokonca i na skúšku, to znamená, že pôvodná duša opustí telo, aby získala skúsenosť stavu bez tela a nová duša medzitým vojde do jej tela, aby zistila, či sú vo vzájomnej zhode. Než dôjde ku konečnej výmene, musia si byť obidve duše svojím rozhodnutím úplne isté. Pretože táto výmena je nevratná. Akonáhle obidve dospejú ku konečnému rozhodnutiu, je vyššou mocou zinscenovaná situácia, pri ktorej dôjde k výmene. Pôvodná duša obývajúca doteraz telo, spácha samovraždu, stane sa účastníkom nehody, je nútená postúpiť operáciu, alebo sa jednoducho vymiesi z tela. K výmene môže dôjsť aj v spánku, aj pri obyčajnom zdriemnutí alebo pri meditácii. Pôvodná duša potom odchádza do rovnakých duchovných sfér kam odchádzajú po smrti duše, ktoré zomrú obvyklým spôsobom. Keď sa nová duša prebudí, obvykle si na proces výmeny nepamätá. Amnézia, strata pamäti je typická, kedykoľvek duša cestuje zo 4 dimenzie duchovného sveta kde neexistuje čas, do 3 dimenzie pozemskej existencie. Ide o to isté, ako keď sa Vám zdá, že Ste vo svojom sne dospeli k podstatnému duchovnému poznaniu, lebo Vaša duša skutočne v spánku navštívila duchovné sféry, ale ráno po prebudení si poznanie získané vo sne neviete vyvolať. Existencia času na Zemi popiera poznanie, ku ktorým sme dospeli v duchovných dimenziách, aj vo sne. Vďaka tomu takéto poznanie nedáva na Zemi, v bdelom stave, zmysel. Táto informácia však zostane uložená v našom vedomí a pôsobí v našej duši ako neviditeľný duchovní katalyzátor a súčasne maják.
Pôvodný život bytosti, ktorá výmenu prežila, jej však po prebudení nedáva zmysel. Naraz a úplne nečakane, má neodbytný pocit, že niečo nieje v poriadku. Nepoznáva svoje deti, partnera, priateľov. Vo svojom vlastnom živote si pripadá ako úplný cudzinec. Keď sa nová duša pokúsi vyvolať spomienky na svoje detstvo alebo nedávne zážitky pred výmenou, buď vôbec neexistujú alebo sú nejasné a zahmlené. Krstné meno im pripadá cudzie a preto si ho menia. Po tejto zmene sa začnú cítiť lepšie. Nová duša má vysoké poslanie, a svoje nové telo využíva k jeho naplneniu. Neexistujú medzi ich predstaviteľmi žiadne charakteristické poznávacie znaky z hľadiska vzhľadu, celkovej kondície alebo zdravotných problémov ani astrologického znamenia. Okrem toho nová duša môže pochádzať z ktorejkoľvek duchovnej ríše. To znamená, že osoba tohto typu môže mať telo vteleného anjela ale dušu inkarnovanej vesmírnej bytosti. Nezmenia sa však iba ich city voči ľudom zmení sa celá ich osobnosť, dokonca aj ich fyzické rysy. Cez noc sa im zmení farba očí.
Životné poslanie … šíriť Božskú lásku a mier. Forma, ktorú si preto zvolíte je druhoradá. Vaša úloha súvisí so šírením kľudu a mieru. Ranná meditácia sa pre Vás preto stáva nutnosťou. Meditujte, aby Ste svoje nové túžby a sny objavili, a potom v modlitbe požiadajte o silu, ktorá Vám pomôže vytvoriť nové životné podmienky presne podľa vašich predstáv.
Charakteristika ich vzhľadu závisí na tom, do akej skupiny patrí telo, ktoré prevzali. Ich záujmy a rovnako tak i osobné vyžarovanie naopak určuje skupina, ku ktorej sa radí ich duša. Sú zmesou dvoch duchovných ríši. Má sklony prejavovať znaky obidvoch ríši, cíti sa ovplyvňovaná duchovným posolstvom obidvoch ríši. Vďaka tomu sa môže niekedy cítiť nevyrovnane a zmätene, pretože nevie, ktorým smerom sa má vydať. Sústreďte sa iba na svoje poslanie, všetko ostatné sú iba pridružené detaily.
zdroj: http://azael.blog.cz/1104/nova-dusa

Vtelené vesmírne bytosti

23. července 2012 v 20:14 | mončička |  numerológia

Jsou vtěleny na Zemi, aby pomohli odvrátit hromadnou zkázu lidstva.pro tuto misi přijali lidské tělo. Jsou to dobrovolní vyslanci míru.

Pocházejí z fyzických i nefyzických galaxií a podvolili se žít lidský život, aby mohli šířit dobro ve formě, ve které je pro přežití lidstva zapotřebí. Jejich vnitřní čistota a dobrota tak napomáhá rozptylovat energetické shluky zloby, nenávisti a napětí, které lidstvo vytváří a které by v konečné podobě mohli být spouštěčem jaderné války. Pokud by byla Země zničena, vlna negativní energie, která by se tím vzedmula, by ničivě zasáhla mnoho galaxií. Dalo by se říci, že úkolem vtělených vesmírných bytostí je zabránit za všech okolností jadernému konfliktu. Jejich nástroj je jejich dobrota a ušlechtilost, s jakou se chovají ke svému okolí.
Vtělené vesmírné bytosti nezůstávají celý život většinou u jediné kariéry. Buď své profese postupně mění nebo jich vykonávají několik najednou. Jsou vynikajícími mistry Reiki, léčitely, maséry, chiropraktiky a fyzioterapeuty. Stejně dobře se jim daří ve výzkumu, strojírenství a jsou výbornými asistenty. Musí být přesvědčeni, že cíle, které sleduje firma, pro niž pracují, mají vyšší význam. Bez tohoto pocitu sounáležitosti by odváděli špatnou práci. Jsou laskaví, pracovití a výkonní a omylem jsou považováni za rezervované a chladné. Dávají přednost tomu, zůstat v pozadí. Je pro ně výhodnější pracovat samostatně.profese mluvčího nebo vedoucího pro ně není vhodná.
Poznáte je podle těchto rysů:
*když je potkáte, hraje jim na tváři lehký úsměv
*kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci
*ti druzí jejich pomoc často ani nezaznamenají, protože druhým nepomáhají proto, aby byli
oceněni
*jsou velmi laskaví
*jsou zdrceni násilím a touží po návratu domů
*ve společnosti se cítí rozpačitě, protože nemají dostatečné zkušenosti s lidským
společenským životem
*jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám
*většinou přesahují průměrnou výšku vzrůstu člověka
*jsou vysocí a štíhlí
*ženské pohlaví může být i menší a podsadité
*obličej mají často podlouhlý a hubený
*ti menší vzrůstem mají kulatější tváře
*zdá se, že planeta, která byla jejich domovem předurčuje jejich zvláštní fyzické rysy
*mají neobvykle tvarované oči do tvaru půlměsíce a připomínají obracené U. jejich barva je
často šedá, zelená nebo hnědočerná. Když se na ně podíváte, je to jako by jim z očí
prozařovali paprsky silných světel. Kolem panenky mají často kroužky světlejší barvy
*oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti
*jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou
rezervovaní
*často si nejsou jisti svým životním posláním a cítí často skutečnou úlevu, když zjistí, že
jejich úkolem je to, co dosud přirozeně činili. Totiž pomáhat tam, kde je třeba
*často se zajímají o UFO a mimozemské civilizace, sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-
fantastickou literaturu
*už v dětství intuitivně chápou duchovní hodnoty a mnoho z nich považuje tradiční
náboženství za příliš omezující ve srovnání s jejich vlastním pojetím Boha. Bůh pro ně je
něčím jako univerzální inteligencí, a postupuje vším
*mnoho z nich si vybavuje vzpomínku, že v tomto životě navštívili kosmickou loď nebo jsou
aspoň přesvědčeni, že něco takového prožili

zdroj: http://tajemnebytosti.blog.cz/0707/vtelene-vesmirne-bytosti

Vtelený anjel

23. července 2012 v 20:11 | mončička
Tým čo vyšiel vtelený anjel:

Vtelení anjeli prišli na Zem s poslaním pomôcť. Svoje poslanie sú pripravení aj splniť. Je veľmi dôležité, aby svoju pomoc poskytovali vedome.
Prechovávajú voči ľuďom lásku a v každom vidia len to najlepšie. Preto tažko hovoria "nie". Sami sebe dokážu odoprieť čokoľvek. Pre nich je typické sebazaprenie, žiaľ u iných toho schopní nie sú.
Často sa ospravedlňujú, že žiadajú o pomoc dokonca niekedy o ňu ani nepožiadajú. Potom prichádzajú pocity samoľútosti, že im nikdy nikto nepomôže a pomáhajú len oni. Môže to prejsť až do neprijemného komplexu, ktorý je sprevádzaný pocitom, že sú všetkými len využívaní. Vtedy ťažko pochopia, že za to všetko sú zodpovední len oni sami.
Uvedomiť si toto všetko môžu, ak pochopia pravidlo dávania a brania t.j. môžem pomáhať a obohacovať iných len vtedy, ak sám viem dávať a prijímať.

Zákon dávania a prijímania je postavený na dokonalej harmónii medzi oboma aktami.
Ženskú energiu charakterizuje prijímanie. Ak vtelený anjel v ženskom tele viac dáva, vytvára sa v duši nerovnováha, v ktorej prevláda mužská energia. Ak vtelený anjel v mužskom tele veľa prijíma, je to dôvod vyčerpania.

Vteleným anjelom neprekáža dodržiavať pravidlá, skôr majú obavy porušiť ich. Pre nich je charaktestická práca pilnej včielky, puntičkárstvo a potreba poriadku.
Často vykonávajú profesie, ktoré potrebujú veľké srdce a trpezlivosť.

Tieto bytosti sa prevteľujú niekedy len na okamžik do ľudských tiel ako záchrancovia, aby zabránili tragédii a potom veľakrát zmiznú bez stopy. Sú však aj anjeli, ktorí sa rozhodnú pre celý život vo fyzickej podobe na Zemi a potom sú to tí najvzácnejši šíritelia svetla na planéte Zem.

Charakterizujú ich:

 • milá tvár v tvare srdca alebo okrúhla
 • anjelský vzhľad, bez ohľadu na pohlavie
 • krásne vykrojené pery a veľké, plaché oči, ktoré vyžrarujú lásku a nevinnosť
 • sklon k prejedaniu sa a ťažkosti s nadváhou
 • rodia sa v astrologických znameniach leva, býka, škorpióna a vodnára
 • ich profesia súvisí s pomáhaním druhým (učitelia, letušky, lekári, zdravotné sestry, poradcovia)
 • zosvetľujú si vlasy bez ohľadu na rasu
 • nedokážu povedať "nie" a trpia, ak im druhí pomáhajú
 • majú radi anjelov a zbierajú si rôzne obrázky, sošky, predmety a knihy o anjeloch
 • majú viac strážnych anjelov ako ostatní
 • ich aura žiari veľmi intenzívne a svetle

Majú sklon zamilovať sa do potencionálu druhého človeka a snažia sa ho doviesť k jeho naplneniu. Ich vzťahy sa vyznačujú obojstrannou závislosťou; typickými partnermi su alkoholici, narkomani, … Zotrvávaju vo vzťahoch oveľa dlhšie ako ostatní.

Najčastejšie choroby, ktoré vtelení anjeli majú, sú fibromyalgia a chronický únavový syndróm. U žien sa vyskytujú časté gynekologické problémy.

Vtelení anjeli majú schopnosť preniknúť na povrch veci a vďaka tomu vnímajú v druhom človeku jeho skrytý talent, potenciál a božskosť.
Vtelený anjel pristupuje k vzťahu ako k úlohe. Majú často priateľov alebo aj milencov, ktorí svoj potenciál potlačujú rôznymi závislosťami a tým ho aj oslabujú. Snažia sa svojím partnerom pomôcť prekonať pochybnosti o sebe samom a priviesť ho k tomu, aby začal svoj potenciál a talent využívať. Toto bohužiaľ často vedie k frustrujúcim vzťahom.
Vtelený anjel nechápe, prečo jeho partner nevyužíva situácie a hanobí jeho snahu mu pomocť. Na druhej strane partner nechápe, prečo by sa mal svoj postoj meniť.
Vtelený anjel verí, že ak dodá svojemu partnerovi veľa lásky a donesie mu aj "modré z neba", pomôže uzdraveniu jeho duše. Je to v poriadku, ak partner cíti, že uzdravenie potrebuje, prijme ho ak je v štádiu, aby jeho uzdravenie bolo umožnené. V opačnom prípade dochádza k ťažkostiam vo vzťahoch.

Sú fyzicky atraktíni a majú láskyplnú povahu.
Známi sú svojou vytrvalosťou, húževnatosťou a odporom k zmene. Neboja sa náročných úloh a neskončia, kým niesú hotoví.

Nemajú problém nadviazať priateľské a partnerské vzťahy ale nie sú schopní ich naplňujúco vytvárať. Hrajú v nich úlohu poradcu, lebo sú schopní počúvať problémy aj celej rodiny. Pri ich partneroch a priateľoch ich stále prenasleduje jedna otázka: "Ako mu môžem pomôcť?" Akonáhle však začnú hovoriť o svojich problémoch, priatelia rozhovor okamžite ukončia. Tu dochádza v živote vtelených anjelov opäť k nerovnováhe dávania a prijímania, kedy sa samy seba pýtajú: "A kto vypočuje mňa?"

Sú často zoslaní do disfunkčných rodín ako stražni anjeli. V takých rodinách sa ako deti cítia sami a akoby adoptovaní. Členovia pozemskej rodiny sa im zdajú byť cudzí. Je to aj pochopiteľné. Narodili sa do dotyčnej rodiny, aby im pomohli.

Dôležité je tu pre obe strany pochopenie, že vzťah je pre každého zúčastneného úlohou, cez ktorú sa môžu obaja vyvíjať a rásť.
Všetky vzťahy si vyberáme sami, či už vedome alebo nevedome.
Týmto vteleným anjelom pomáha vnútorná podpora a porozumenie ostatných anjelov

Vtelené elementárne bytosti

23. července 2012 v 20:06 | mončička |  numerológia
No, ten kto si robil test a vyšlo mu že je vtelená elementárna bytosť tu má hneď zobrazené čo to vlastne je:

Na Zemi sú fyzicky tieto bytosti veľmi podobné vílam, morským vílam, elfom, trpaslíkom, škriatkom, delfínom, jednorožcom, lesným mužíkom, atď. Majú veľa prírodných pomocníkov.
Ich zovňajšok možno prirovnať keltom. Farba ich vlasov je rôzna, často ryšavá, blonďavá, plavovlasá až jemne gaštanová. Ich pokožka je jemná, bledá, sfarbená do červena často aj pehavá.
Väčšina elementárnych bytostí sa na Zemi narodila pod vládou zemského alebo vodného živlu (škorpión, ryby, rak, panna, býk a kozorožec). Potrebujú mať stály kontakt s prírodou, inak majú nábeh na depresívne stavy.
Ich pracovné miesta je veľmi ľahko rozpoznať. Sú obklopení množstvom kvetov a rastlín. Ich oblúbená "hudba" je vtáčí spev alebo šum prírody.
Vtelený anjel a vtelená elementárna bytosť majú veľa spoločného.
Ako ich rozoznať?
Typická pre elementárne bytosti je averzia voči pravidlám a neutíchajúca hravosť a veselosť. Robia to, čo cítia, čo im je blízke, a čo majú radi. Majú radi zábavu a vyhľadávajú ju. Úsmev patrí jednoducho k ich životu. Ich špecialitou sú kanadské žartíky. Žiaľ, tento ich humor veľa ľudí nechápe, miestami až odsudzuje.
Ich úlohou je ukázať ľudom a svojmu okoliu ako sa uvoľniť a vyčarovať úsmev na tvári.
Týmto ukazujú, aké je v živote dôležité brať celú hru ŽIVOT s ľahkosťou.
Postavou sú štíhli až tenkí. Nemajú problémy s priberaním na váhe. Majú rýchly metabolizmus a veľmi citlivý nervový systém. Veľmi radi si úžívajú život plnými dúškami a využívajú čo im ponúka. Berú ho so zvláštnou ľahkosťou. Ak problémy prídu, zatrasie to nimi na chvíľu a ako to prišlo tak to aj odíde.
Typ éterických krídiel, ktorý sa u nich vyskytuje, je "motýľ" alebo "vážka". Výnimkou sú jednorožci a morské anjelské bytosti, ktorých krídla sa podobajú viac vtáčím.
Elementárne bytosti pociťujú zvláštnu súdržnosť s bytosťami Zasvätených. Je to preto, že sú si obe ríše týchto bytostí veľmi blízke - pochádzajú z dávnych dôb, kde žili bok po boku dlhé veky.
Keď svätá inkvizícia upaľovala čarodejnice, elementári boli vždy prítomní a dodnes to ťažko znášajú. Pociťujú vnútornú bolesť k týmto činom, akoby boli oni sami upálení.
Elementárne bytosti sa rozhodli vstúpiť na Zem do fyzických tiel na základe svojej bezmocnosti voči ľudskej chamtivosti, neúcte a sebectvu, ktoré tak bezhlavo ničí prirodu, znečisťuje ovzdušie, pôdu, vodu, a predovšetkým veľkú časť prírody a duchovných priateľov - zvieratá. Elemetári pociťujú k ľudom vnútorný hnev za to, čo spôsobujú Zemi. Preto uprednostňujú spoločnosť zvierat, rastlín a prírody. Naopak svoju pomoc ponúkajú všade tam, kde vidia úctu k prírode a snahu chrániť Zem. Podporujú recykláciu odpadu, používanie ekologických čistiach prostriedkov a samozrejme sa chovaju ohľaduplne a s úctou k zvieratám a celej prírode.
Pre elementárov je veľmi dôležitý pobyt v prírode. Ak sedia dlho medzi štyrmi stenami, trpia.
Potrebujú svoj priestor a čas pre seba. Hoci milujú zábavu, bývajú radi sami. Akonáhle si zábavy užijú, chcú mať svoju samotu a pokoj. Ak sú rušení zo svojho kľudu, vedia dať svoje hranice okoliu najavo. Sú plachí a uzavretí. Aj keď sa zdá, že na prvý pohľad sa v spoločnosti chovajú akoby boli veľmi otvorení a zo svojho súkromia nič neskrývali, majú však zábrany, ktoré im nedovolia len tak sa niekomu zveriť. To musia človeku naozaj dôverovať. K takej dôvere sa u nich málokedy dopracujeme.
Vtelení elementari priťahujú patrnerov svojím humorom, umeleckým nadaním a ľahkosťou v živote. Keď partnerský vzťah nadviažu, správajú sa ako rozmaznané deti, akoby boli nezrelí, nestáli a neochotní sa viazať vo vzťahu. Vyčítaná je im tvrdohlavosť. Radi flirtujú. Ak sa však rozhodnú, že je vo vzťahu koniec, je tým ich rozhodnutie neodvolateľné. Takto radikálne riešia všetky svoje vzťahy.
Elementárne bytosti pomáhajú ľudom nie preto, že by to sami chceli, ale preto, že to tak cítia, že sú k tomu povolaní. Do žiadneho hrdinstva sa však netlačia. Ľudia ich sami vyhľadávajú a žiadajú o vypočutie a pomoc. V problémových rodinách zohrávajú úlohu zabábača. Sú však citliví na odmietnutie a nepochopenie. Ak sa cítia byť neprijatí, okamžite sa stiahnu do seba a uzavierajú pred svetom.
Elementári si uskutočňujú svoje túžby pomyslením. Podľa nich nie je ťažká práca podmienkou k dosiahnutiu zmysluplných výsledkov. Oni kladú dôraz na jasnú predstavu toho, čo chcú dosiahnúť a na odhodlanie svoju predstavu aj uskutočniť, ako im je to blízke v ich domovskej ríši. Mávajú preto problém uvedomiť si, že všetko materiálne okolo nich nedosiahnu len pomyslením na to, ako sú zvyknutí vo svojej ríši, ale že preto musia niekedy tvrdo a fyzicky pracovať.
Veľmi dôležitú úlohu u nich hrá pochopenie ich bytia, osobnosti, podstaty a vidieť ich takých akí v skutočnosti sú, nie ako ich chcú vidieť iní.

Si „pozemský anjel“? Ak áno, aký typ?

23. července 2012 v 19:42 | mončička |  numerológia
Odpovede ÁNO/NIE si zapisuj okamžite po prečítaní bez dlhého premýšľania, analyzovania, či opravovania.

1)
Veľmi ľahko priberám na váhe.

Práve v tomto období vážim viac, než inokedy.

Trpím nadváhou.

2)
Moji bývalí/terajší partneri
sú narkomani alebo alkoholici.

3)
Málokedy poruším nejaké pravidlo.

4)
Robí mi problém povedať "nie"

5)
Farbím si vlasy.

Odfarbujem si vlasy.

Zosvetľujem si vlasy.

6)
Radšej pomáham jednotlivcom,
než skupinám.

7)
Mám radšej zvieratá a rastliny, než ľudí.

8)
Mám keltské korene.

Svojím vzhľadom pôsobím, že mám keltské korene
(moje vlasy majú načervenalý nádych, mám pehy, zdravo červenú pleť).

9)
Mám rád/-a kanadské žarty.

1O)
Rád/-a druhých podpichujem a robím im (v zdravej miere) naschvály.
Mám uličnícky pohľad.

11)
Som naprosto nezávislý/-á.
Neznášam akékoľvek pravidlá a nerád/-a sa podriaďujem autoritám.

12)
Po finančnej stránke sa buď kúpem v peniazoch alebo trpím hladom, nič medzi tým.

13)
Som nerád/-a stredobodom pozornosti a na spoločenských akciách stojím väčšinou stranou.

14)
Vždy som veril/-a v mimozemské civilizácie a UFO a zaujímam sa o ne.

15)
Mám nutkavú potrebu byť voči druhým ohľaduplný/-á bez ohľadu na to, či to oceňujú.

16)
Praktikujem reiki alebo iné formy energetického uzdravovania.

17)
Moje životné poslanie je pre mňa oveľa dôležitejšie, než sa oženiť/vydať a založiť si rodinu.

18)
Moc rád/-a by som zase odišiel/-a Domov, pretože viem, že Zem nie je mojim domovom.

19)
Mám za sebou ťažkú autonehodu alebo inú skúsenosť, vďaka ktorej som sa ocitol/-a na hranici medzi životom a smrťou.

2O)
V minulosti som bol/-a tak zúfalý/-á, že som vážne uvažoval/-a o samovražde.

Mám za sebou pokus o samovraždu.

21)
Zmenil/-a som svoje krsné meno.

Intenzívne sa zaoberám myšlienkou, že si zmením krsné meno.

22)
Moji priatelia a rodina mi hovoria: "Si iný/-á než predtým.
Niečo sa s Tebou stalo. Si ako vymenený/-á."

23)
Urobil/-a som alebo práve robím drastické zmeny v mnohých oblastiach svojho života naraz (zmena bydliska, profesie, rozvod,…).

24)
Mám hlboké duchovné vedomosti, ktoré som nezískal/-a ani čítaním ani prostredníctvom učiteľov.

25)
Napriek tomu, že viem, že sa od ostatných líšim, s ľuďmi vychádzam dobre a som v ich spoločnosti rád/-a.

26)
Som si vedomý/-á, že mám magické schopnosti, ktoré doposiaľ nevyužívam.

27)
Spomínam si na svoje minulé životy.

Zaujímam sa o starú Atlantídu a dobu kráľa Artuša.

28)
Som presvedčený/-á, že som bol/-a upálený/-á alebo iným spôsobom popravený/-á pri hone na čarodejnice v dobe inkvizície.

29)
Zaoberám sa tarotovými kartami alebo astrológiou.

3O)
Priťahujú ma prírodné náboženstvá, ako je šamanizmus, wicca, rituály pri novoluní a splne a podobne.

Vyhodnotenie:


Počet kladných odpovedí určuje, do ktorej kategórie duchovných bytostí patríš.
Svoje "ÁNO" počítaj oddelene, vždy po šiestich otázkach.1. kategória (1. - 6. otázka):
4-krát a viackrát kladná odpoveď:
Si pravdepodobne vteleným anjelom.
(Čím vyšší počet kladných odpovedí, tým vyššia pravdepodobnosť.)


2. kategória (7. - 12. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou elementárnou bytosťou.


3. kategória (13. - 18. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou vesmírnou bytosťou.


4. kategória (19. - 24. otázka):
Si pravdepodobne novou dušou.


5. kategória (25. - 3O. otázka):
Si pravdepodobne vteleným zasvätencom.


Ak z Tvojich odpovedí nevyplýva jasne jediná kategória, môžeš byť dušou hľadajúcou (ktorá sa vzdala príslušnosti k jednej duchovnej skupine a nestotožnila sa ešte plne s novou) alebo "skokanom" (pohybuje sa medzi jednotlivými duchovnými kategóriami).

11. kapitola 1.časť. A dáme si oddych!

22. července 2012 v 13:46 | mončička
No keďže teraz všetci oddychujú, rozhodla som sa, že aj naše hlavné postavy si oddýchnu! Ozaj túto kapču venujem Lunar (http://blog---forever.blog.cz/), ktorej keby nebyť tak s poviedkou končím. Takže sa jej chcem poďakovať. :-)

O štyri hodiny neskôr:
Do nosu mi udrela silná ale za to pekná vôňa. Prebrala som sa a nevedela som si na nič spomenúť. Zotrela som si karpiny z očí a poobzerala som sa, kde to vlastne zase som. Začudovane som si sadla a začudovane som sa obzerala. Uvedomila som si, že v tejto izbe som ešte v žibvote nebola a začínala som sa trocha rozpamätávať. Matka Tereza. To bolo prvé čo mi prešlo hlavou, potom som si spomenula na tú trápnu scénu na záchode. Mala som chuť vytrhať si vlasy. Poprezerala som si celú jeho izbu. V jeho izbe dosť dominovala čierna. Teda skôr čierny nábytok. Na to som si uvedomila aký sú títo dvaja súrodenci odlišní, Saša mala všetko biele. Na jeho nočnom stolíku som zbadala fotografie. Na jednej bola celá jeho rodina keď mal asi päť rokov. On bol na otcovi a Saša bola na ich mamine. Vedľa bola fotka celej našej partie a hneď vedľa bola fotka nejakých vlkov v lese. Bol to dobrý záber, akoby sa tí vlci nebáli a ani neboli agresívny. Postavila som sa aj napriek protestu mojich drevených nôh. Pristúpila som ku oknu roztiahla som záclony. Do očí mi udrelo silné svetlo, ale nevadilo mi to. Už sa začínal jún a ja leto milujem takže nie je čo riešiť. "Á, Šípková Ruženka sa zobudila." Nadskočila som od ľaku a až potom som si všimla Matúša, ktorý sa opieral a rám dverí. "Prepáč, prepáč za to, že som sa správala ako mentálne poškodená."
"Je ti odpustené Šípková Ruženka." No super, mám novú prezývku.
"Tak dobre, ešte pred chvíľou som bola Matka Tereza a teraz som Šípková Ruženka?"
"Áno, pretože Matka Tereza si bola pred piatimi hodinami." Vypúlila som naňho oči ako najviac to šlo.
"Čože?!" Zmetene sa na mňa pozrel a pravdepodobne vôbec nechápal môjmu výbuchu. "Ja som spala päť hodín, prečo si ma nezobudil skorej?!"
"Mno..."
"Do čerta!"
"No dobre, prepáč..."
"Prepáč?! Vieš koľko detí teraz je samých doma, len kvôli tomu že som..."
"Ale nie, zariadil som to, Mia s Pončou, Domino a Verčou sa s nimi hrajú vonku."
"Aha... no tak potom dobre."
"Kika!" Počula som krik Saši.
"HM?"
"PoĎ do mojej izby."
"Hm."
"Čo máš stále s tým hm?"
"Hm? Teda prepáč, čo?"
"No nevravím?!"

"Kika, čo mieniš Mathovi povedať na tie modriny?"
"Že som spadla?"
"Ani ty nedokážeš spadnúť tak aby si mala modré celé telo!"
"Saša, ja niečo vymyslím!"
"No ako myslíš."

O tri dni neskôr. (27.6. 2012)
Saša:
"To je super nápad, mami ty si božská, len sa ešte musím so všetkými dohodnúť!" Ty kokos! Dúfam že všetci budú súhlasiť! Teda Kika bude asi trochu problém ale keby ju Roman nechcel pustiť tak my to zacvakáme! Teda skôr ja, keďže sa nikdo nesmie dozvedieť o tom že ju tlčie. Je sobota takže Domču so Verčou a Sáru nájdem pri modrom plese. Miu, Natáliu, Didu a Jessicu nájdem asi u Mii doma. Chalanov v posilke a Kiku doma.
Tak teraz keď som všetkých už zohnala sa ich to teda opýtam. "Dobre ľuďa, mám pre vás jeden návrh." Začala som pomaly.
"No dávaj."
"Kuš ty imbecil." Okríkla Verča Stana. Ach jaj. Pomyslela som si.
"No... mama našla takú zľavu že keď ide viac ako desať ľudí na dovolenku majú 30% zľavu." Všetci na mňa vyjavene zízali a nespúšaťali zo mna oči. "No a keďže nás je viac ako dosť, mama povedala že by sme to mali myako partia využiť." Dokončila som. "To by nás naši ako pustili?" Spýtal sa ma Mathi. "A to samých?"
"No..." Prikyvovala som opatrne.
"A kam by sme asi išli?" Spýtala sa Naty. "Poďme do Dominikánsej rebupubliky." Žobronila.
"Táto zlava je iba do Afriky a mna napadlo... čo takto Keňa?"
"Ja asi nebudem môcť ísť, Roman mame nedovolí dať mi na toto peniaze."
"No a ja som vzduch?! Keby dačo tak to zacvakám ja. A nie, neprerušuj ma. Dotiahnem ťa tam aj zubami nechtami ak to bude nutné!" Okríkla som ju. Kika len bezmocne pokrčila plecami a ja som bola spokojná s tým že som ju umlčala.


vampire diaries

22. července 2012 v 13:21 | mončička |  moje kecy
Tááákže, asi už veľa ľudí vie o tom že VD sa od septembra (září) točí 4. séria.
Čo som ledabolo čítala v kamošovi Damon, Stefan a dokonce ani Matt by tam byť už nemali. Elena sa vraj premení na upírku. (kto videl poslednú časť 3. série tak tam ju ževraj zabili a ona mala v sebe upíriu krv) 4. séria vraj bude zameraná na Tyllora Caroline Jeremyho a ešte jednu babu. Mno, VD moc nepozerám takže v tom nemám dobrý prehlad ale aspoň niečo.
Zdroj: Kamarát (slovenský časopis)

No, ako to nazvať, jednoducho dokonale skazená nálada!

10. července 2012 v 16:35 | mončička |  moje kecy
Ty kokos!!!! Mám toho všetkého už naozaj plné zuby ani si nieviete predstaviť ako sa teším, že v štvrtok odchádzam do tábora inak by som sa asi naozaj zbláznila. Samé len: Monika, tie vlasy ťa robia starou; Monika, zničila si si vlasy; Monika prečo si to urobila; To čo máš za škaredé vlasy.
A aby toto všetko- asi sa jedná o spiknutie vesmíra, alebo si tam hore na mna niekto zasadol- sa do mna stihol zamilovať 40 ročný chlap! PREBOHA! 30 sa ma pýta kedy si ho vezmem za muža a ešte jedno číslo, nejaký chlap si zmyslel že musím rozhodne začať fajčiť, takže za mnou každý deň lozí a pýta sa či nechcem cigaretu! Bože, ako sa má potom človek sústrdiť na písanie poviedky a ďalšie veci čo ma zaujímajú. Naozaj sa asi zblánim! A keďže sa nemám komu zveriť píšem to na celý net. Áno moja inteligencia asi nedosahuje ani 10 IQ mno... tak čo už so mnou, neverila som že to niekedy v živote poviem (A nechcem vyzerať ako šprt) ale fakt mi začína chýbať škola. Tam sú síce tiež pekný úchyli, ale aspoň v mojom veku, PREBOHA!

Pauza

4. července 2012 v 20:55 | mončička |  moje kecy
Je mi ľuto ale dávam si pauzu s písaním a všetkým ostatným okolo blogu. Často nám blbne internet a okrem toho teraz vôbec nemám chuť na písanie, stalo sa v poslednej dobe veľa vecí a ja ich ešte potrebujem rozdýchať...

Prefarbené vlasy= bitka doma

4. července 2012 v 18:55 | mončička |  moje kecy
No jo, vlasy mám dosť do ema, vlastne celý štýl tam teraz smeruje, mno ak ste niekde videli moje komentáre tak tam mám takú emáčku, napr. No jo, no. Jednoducho som išla s ka´marátkami do DM a kúpila som si tak čierno-modrú farbu, Celý deň som sa bála ísť domov a nakoniec to vyvrcholilo maminov 3 hodinovou kázňou (mám to stopnuté) a ockovou utrúsnou poznámkou že sa zo mňa stňava satanista a ako hovorí nadpis tak si domyslite čo sa ešte mohlo asi tak stať... :(